KDE SA NACHÁDZA NAŠA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

naša advokátska kancelária sa nachádza na I. poschodí N-Centra na ul. SNP 10, Hlohovec (budova oproti pošte)
naša advokátska kancelária sa nachádza na I. poschodí N-Centra na ul. SNP 10, Hlohovec (budova oproti pošte)

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Tomáš Mutkovič

sídlo: SNP 10, 920 01 Hlohovec

mobil: +421 903 856 642

email: advokat@mutkovic.sk


V prípade záujmu o právne služby nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom nasledujúceho formulára. V texte správy prosím stručne popíšte Váš prípad alebo otázku, ktorú potrebujete vyriešiť. Vašou správou sa budeme zaoberať čo možno najskôr a následne Vás bude kontaktovať náš advokát

Ak potrebujete služby advokáta neodkladne, kontaktujte nás prosím prednostne telefonicky

Základné informácie o spôsobe určenia odmeny za právne služby nájdete na našej stránke.

obchodné meno:   Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Mutkovič, s.r.o.        sídlo:   SNP 10, 920 01 Hlohovec                                                                            IČO:  53 121 279   DIČ: 2121273627                                                                        zápis v OR:  OS Trnava, odd.: Sro, vl.č.: 46910/T                                               reg. č. SAK:  7707

peňažný ústav:   Slovenská sporiteľňa, a.s.                                                             číslo účtu:  5171017168/0900                                                                                   IBAN:  SK63 0900 0000 0051 7101 7168                                                       SWIFT:  GIBASKBX